Telefoonnummer:
050-5415200
Telefoonnummer: 050-5415200

Afspraak voor het spreekuur

U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 10.30 uur bellen voor het maken van een afspraak op korte termijn. Voor afspraken op lange termijn kunt u bellen tussen 11.15 uur en 12.30 uur en tussen 13.30 uur en 16.30 uur. Voor uitslagen kunt u bellen tussen 13.30 uur en 16.30 uur. De assistente zal u vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. 

 

Voor een afspraak wordt 10 minuten gereserveerd.
Heeft u meerdere vragen of klachten dan kan zo nodig een dubbele afspraak worden gemaakt.

 

 

Nadenken over de volgende vragen kan u helpen om zo goed mogelijk van de hulp van uw huisarts gebruik te maken.

1.WAT IS UW KLACHT OF PROBLEEM?

                    * Sinds wanneer speelt dit probleem?

                    * Wat zijn de verschijnselen?

                    * Wat voor last heeft u er van?

2. WAT DENKT U ER ZELF VAN?

                    * Maakt u zich ongerust over uw klacht?

                    * Wat spookt er misschien door uw hoofd?

                    * Heeft u zelf enig idee wat de oorzaak is?

3. WAT WILT U DE HUISARTS VRAGEN?

                     * Wilt u geruststelling?

                     * Wilt u onderzoek?

                     * Wilt u een behandeling?

                     * Wilt u informatie?

                     * Wilt u iets anders? Zo ja, wat?

Zeg vooral alles tegen uw huisarts wat van belang kan zijn voor een goed antwoord op uw vragen!