Telefoonnummer:
050-5415200
Telefoonnummer: 050-5415200

Assistente

De assistentes spelen een sleutelrol in de organisatie van Huisartsen Beijum. Zij vormen het eerste aanspreekpunt van de praktijk en zorgen ervoor dat iedereen die de praktijk benadert zo goed mogelijk geholpen wordt. Dit kan op de volgende manieren:

SPOEDGEVAL:

In dit geval stuurt de assistente de huisarts meteen naar het spoedgeval

VISITE:

Indien de patiënt(e) om medische redenen niet op het spreekuur kan komen (problemen met vervoer is geen reden om een visite in te plannen) kan zij een visite inplannen

CONSULT SPREEKUUR HUISARTS:

Indien een persoonlijk contact gewenst is maakt zij met u een afspraak voor het spreekuur van uw huisarts

TELEFONISCH CONSULT:

Indien overleg tussen patiënt en huisarts gewenst is, maar geen persoonlijk contact kan er een telefonisch consult gepland worden

ADVIES ASSISTENTE:

Dankzij haar opleiding en deskundigheid kan de assistente voor vele vragen en problemen zelf advies geven hoe te handelen. Deze adviezen worden altijd teruggekoppeld naar de huisarts, onder wiens verantwoordelijkheid de assistentes werken.

OVERLEG MET DE HUISARTS:

Voor sommige vragen kan de assistente met de huisarts overleggen en de uitkomst van deze bespreking later met u terugkoppelen