Telefoonnummer:
050-5415200
Telefoonnummer: 050-5415200

Uitkomsten klanttevredenheid onderzoek 2014: 71% tevreden

In de 2e helft van 2104 is er een klanttevredenheid onderzoek gehouden onder 113 verschillende patienten, met verschillende huisartsen. De uitkomsten per onderdeel:

Gebouw: de wachtkamer wordt over het algemeen goed beoordeeld,  wel kan men horen wat aan de balie wordt gezegd, flarden uit de spreekkamer opvangen of soms vertrouwelijke informatie horen.

Bereikbaarheid en beschikbaarheid: de gemiddelde wachttijd aan de telefoon is 3 minuten. (landelijk gemiddeld: 4 minuten) M.b.t. spoedgevallen zijn de patiënten tevreden over de hulp, bereikbaarheid en afspraken. In de praktijk zelf kan opvang van spoedgevallen verbeteren.

Spreekuurorganisatie: de meeste patiënten zijn tevreden over de mogelijkheid ene langer consult af te spreken, het terecht kunne op een geschikt moment voor de patiënt lukt niet altijd, vaak lukt het niet op de dag zelf, en is het een aantal dagen later pas mogelijk.

Waarnemende huisartsen: zijn vaak goed op de hoogte van de medische problemen en geïnformeerd over de behandeling. De vakanties van de huisarts kunnen beter worden aangegeven.

Klacht management is niet duidelijk en ook het recht m.b.t. inzage dossiers is niet algemeen bekend.

Dienstverlening: huisartsen mogen volgens de respondenten vaker iets aan de assistente overlaten.

Binnen de praktijk is een werkgroep klanttevredenheid die zich met verschillende verbeterpunten bezig is.