Telefoonnummer:
050-5415200
Telefoonnummer: 050-5415200

Niet verschenen zonder bericht

Per 1 juli 2017 starten wij met het in rekening brengen van niet nagekomen afspraken.

Het komt regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat  onnodig veel tijd verloren, tijd waarop  ook een andere patiënt graag een afspraak had gewild.  Wordt de afspraak niet tijdig afgezegd, hieronder verstaan wij; minimaal 30 minuten van te voren of helemaal niet.  Dan wordt u gebeld en er wordt een 1e waarschuwing gegeven. Bij de volgende keer niet verschenen wordt het doorgegeven aan de administratie en krijgt u een brief met een nota.  Wij hanteren een niet verschenen tarief conform de richtlijnen van de Landelijke Huisarts Vereniging.

De nota  dient betaald te worden voor een nieuwe afspraak (uitgezonderd spoed)  en wordt niet vergoedt door uw zorgverzekeraar.

Huisartsen Beijum hanteert een tarief per tijdseenheid, hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt tussen afspraken met een assistent, huisarts of praktijkondersteuner.

10 minuten € 13.-, 15 minuten € 17.-, 20 minuten € 22.-, 30 minuten  € 31.-,

40 minuten € 44.-, 50 minuten € 52.-